• HARRERA/BILTZARRA

  Eguneko une oso garrantzitsua da; izan ere, komunikazio-bideak ezartzen dira ikasleen eta tutorearen artean, eta gizarteratzea, hizkuntza-gaitasunen garapena, espazioan eta denboran kokatzeko gaitasuna eta gaitasun afektibo eta kognitiboak lantzen dira.

  Goizeko gogoeta, Zerrenda irakurri, Denbora, Bizipenak, Ipuina, Abestiak, Bits, Tailerrak, ...
   

 • TAILER ESPERIMENTALAK ETA JOLAS HEURISTIKOA

  Lantegi esperimentalak (estimulazio sentsoriala) testurekin, usainekin, ikusizko pertzepzioekin, gustuarekin…

  Joko heuristikoa: objektuak libreki konbinatzen dira, haien aukerak aztertuz, haien ezaugarriak ezagutuz eta bolumen, kolore, testura eta abarren nozioak eskuratuz.
   

 • TXOKOAK/RINCONES

  Gizarte-konstruktibismoa da oinarri; haren arabera, elkarreraginean oinarrituta gertatzen da ikaskuntza; hau da, beste batzuekin batera ikasten da.